خانه » گالری تصاویر محصولات » پارتیشن تک جداره با شیشه سندبلاست

پارتیشن تک جداره با شیشه سندبلاست

پارتیشن تک جداره با شیشه سندبلاست

پارتیشن تک جداره با شیشه سندبلاست همان استفاده از شیشه های مات و کدر است.پارتیشن تک جداره با شیشه سند بلاست (مات کردن ) برای جلوگیری از دید یا ایجاد طرح ، نقش و نوشته بر روی شیشه مورد استفاده قرار می گیرد. می توان در پارتیشن های تک جداره با شیشه سندبلاست اداری لوگوی مشتریان را به صورت سند بلاست نیز بر روی شیشه اجرا نمود.شکلهای زیر چند نمونه طرح جالب سند بلاست را نشان می دهد.از جنبه های تزیینی پارتیشن با  سندبلاست شیشه یکی از روشهای بهینه حکاکی برروی شیشه و اجرای کارهای تزئینی است که با گذشت زمان   کارهای زیبایی توسط هنرمندان این رشته بر روی شیشه ها بوجود آمدهاست.